Gürsel Mah. Alaybey Sk. No.7-9 Çağlayan Kağıthane/İstanbul
0212 635 62 27

Hakkımızda

Karaoğlu Hukuk Bürosu, 1998 yılında Av. Recep Karaoğlu tarafından kurulmuştur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunu olan Av. Recep Karaoğlu meslek hayatının ilk günlerinden bu yana ağırlıklı olarak Gayrimenkul Hukuku, Miras Hukuku ve Kamulaştırma davalarında faaliyet göstermektedir.

Karaoğlu Hukuk Bürosu; ortakları olan uzman avukatlar ile şirketlere ve gerçek kişilere hukuk danışmanlığı ve avukatlık hizmetleri vermektedir. Hukuk Büromuzun temel çalışma alanı Gayrimenkul Hukuku, Miras Hukuku, Ticaret Hukuku, İş Hukuku, Kamulaştırma davaları ve İcra İflas Hukukudur. Büromuz; hızlı ve etkin biçimde alacakların tahsili ve tazminat davaları konularında da çalışmalar yapmaktadır. Çağın gerekliliklerine uygun şekilde büyümesini sürdürmekte olan büromuz, müvekkilleriyle olan birebir iletişiminden ve butik iş yapma felsefesinden ödün vermemektedir.

Karaoğlu Hukuk Bürosu ekibi mahkemelerde yürütülen dava hizmetinin yanı sıra kurumsal şirketlere danışmanlık hizmeti verebilmekte, birleşme devralma ve benzeri projeleri yürüterek şirketlerin tüm ihtiyaçlarına karşılık vermektedir. Bir şirketin kurumsal ofis profilinin oluşturulması, şirket yöneticilerine hukuki eğitim verilmesi, olası iş davaları için önceden planlama yapılarak muhasebe ve insan kaynaklarının doğru yönlendirilmesi, şirketin her türlü genel kurul ve sair işlerinde hizmet sunmaktadır. Karaoğlu Hukuk Bürosu her sektördeki bireysel ya da kurumsal müvekkillerine bilgi donanımı ve deneyimiyle güç vermektedir.

Karaoğlu Hukuk Bürosu görev üstlendiği yüzlerce davadan elde ettiği deneyimle etkin ve sonuç odaklı bir anlayış içinde hizmet vermektedir. Avukatlık mesleğinin gerektirdiği dürüstlük ve güveni ilke edinen hukuk büromuzda; müvekkillerimize ait her türlü bilgi sır saklama yükümlülüğü kapsamında muhafaza edilmekte; her türlü uyuşmazlık ve davalarda müvekkillere tüm riskler aktarılmakta şeffaf bir hukuki süreç takip edilmektedir.

Çalışma yöntemine müvekkil ile birlikte karar verildikten sonra belirlenen çözüm hedefinde en sağlıklı ve yaratıcı çözüme varılabilmesi için gerekli çalışma etkin ve uzman ekibimiz aracılığı ile yapılmaktadır. Ayrıca bütün çalışma süreci ve müvekkili ilgilendiren belgeler müvekkillere iletilmekte, vaktinde bilgilendirme ve raporlama hizmeti verilmek suretiyle sorununun çözümüne dair tüm süreçten müvekkilin haberdar edilmesi sağlanmaktadır.

Karaoğlu Hukuk Bürosu İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde verdiği kaliteli hizmet neticesinde Mahkemeler önünde başarılı sonuçlar elde etmiştir. Karaoğlu Hukuk Bürosu’nun yılların tecrübesine dayanan esaslı kamu bilgisi, idari süreçlerin en iyi şekilde yönlendirilmesini ve idari makamların beklentisi doğrultusunda anlaşmalar yapılmasını sağlamaktadır.

Karaoğlu Hukuk Bürosu icra ekibi ise hızlı ve sürekli takipçi yapısı ile kısa süre içerisinde tahsilat sağlayarak icra dosyalarını kısa süre içerisinde infaz etmeye odaklı çalışmaktadır. Karaoğlu Hukuk Bürosu, bünyesinde icra hukuku uzmanlığı olan avukatları ile ayrı bir bölüm oluşturmuş olup ticari işlemler, hukuki ilişkiler, davalar, kredi sözleşmeleri ve kredi kartlarından ve fatura alacaklarından doğan alacakların takibi ve tahsilini en hızlı biçimde yapacak kapasiteye ulaşmıştır.

Karaoğlu Hukuk Bürosu’nun, icra ve iflas hukuku tahtında adi takip başlatma, taşınırlar üzerinde haciz tesis etme, bu taşınırlar üzerindeki hacizleri paraya çevirme gayesiyle muhafaza altına alınması, taşınmazlar üzerinde haciz tesis edilmesi ve taşınmazlar ile ilgili diğer işlemler konusunda engin bilgi sahibi olan bir ekibi mevcuttur. Bu ekip, gerek iletişim bilgi temin etme ağından, gerek adli başvurular neticesinde yürürlükte olan takipleri, müvekkilleri adına olumlu şekilde neticelendirmektedir.

Hukuk büromuz ve çalışma şartlarımız kısaca izah edilmiş olup, Karaoğlu Hukuk Bürosu olarak, tarafınıza hizmet vermekten büyük mutluluk duyacağımızı iletiriz.

Bize Ulaşın

Gürsel Mah. Alaybey Sk. No.7-9
Çağlayan Kağıthane/İstanbul
Tel: 0212 635 62 27
Fax: 0212 320 90 16