Gürsel Mah. Alaybey Sk. No.7-9 Çağlayan Kağıthane/İstanbul
0212 635 62 27

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Karaoğlu Hukuk Bürosu, Müvekkillerinin hak ve alacaklarının hızlı, etkin ve güçlü şekilde takibi için İcra ve İflas Hukuku alanında uzmanlaşmış ekibi ile İcra Departmanı bünyesinde hizmet vermektedir.

İcra takip hukukunun en önemli aşamalarından biri, borçlu tarafa süratle ulaşmak ve takip hukuku açısından gerekli tebligatların yapılmasını sağlamaktır. İcra Departmanımız, gerek müvekkil tarafından sağlanan bilgilere istinaden, gerek ofisimizin şimdiye kadar geliştirmiş olduğu iletişim bilgi temin etme ağından etkin bir şekilde yararlanarak borçluya tebligat kanunu çerçevesinde ulaşmakta, tebligatın akıbeti bu aşamada takip edilerek süratle neticelendirilmektedir.

Karaoğlu Hukuk Bürosunun temel ilkesi olan özenli ve süratli hizmet çerçevesinde icra takibini kesinleştirmekte bu aşamada binlerce dosyanın dakikalar içinde SGK, Polnet ve Takbis sorgulamalarını geliştirilen programlar vasıtası ile gerçekleştirmektedir. İşlem Birimi tarafından yapılan bu çalışma neticesinde borçlunun tüm malvarlığı birkaç dakika içinde tespit edilerek haciz işlemleri aşamasına geçilmektedir. Tüm bu işlemlerde hedef maksimum hız, minumum masraf ve yüksek özendir. İşlem Birimi tarafından hazırlanan dilekçeler Adliye Birimlerimiz tarafından yerine getirilerek yasal süreçler tamamlanmaktadır.

Borçlu malvarlığının tespitine yönelik çalışmalarımızda tespit edilen 3. Kişilere devredilmiş malvarlığı ve hakların geri dönüşümü için gerekli Tasarruf İptali Davaları ve Alacaklıdan Mal Kaçırmaya ilişkin Ceza Davaları etkin şekilde takip edilmektedir.

İcra Takip aşamasında muhtemel İflas Erteleme davalarına anında müdahil olunarak etkin ve güçlü şekilde takip edilmekte bu aşama yasa ve mevzuata hâkim konunun uzmanı avukatlarımız tarafından takip edilmektedir.