Gürsel Mah. Alaybey Sk. No.7-9 Çağlayan Kağıthane/İstanbul
0212 635 62 27

Şirketlere Hukuki Danışmanlık

Şirketlere Hukuki Danışmanlık

Avukatın, müvekkillerini, mahkemelerde savunma görevinin yanı sıra, hukuki sorunların çözümü konusunda müvekkillere görüş bildirme, yani ‘danışmanlık’ görevi vardır.

Avukat, danışma ile müvekkiline doğru karar vermesi için hukuki problemin alternatif çözüm yollarını, her bir alternatifin yarar ve sakıncalarını gösterir. Uyuşmazlığın, zorunluluk olmadıkça davaya dönüşmesini ve gereksiz çekişmeleri önler. Bu yönden, avukatın danışmanlık görevi, en az mahkemedeki savunma görevi kadar önemlidir.

Danışmadan verim alınabilmesi için, avukat/danışman-müvekkil görüşmesinin profesyonel bir disiplin içinde yapılması gerekir, aksine davranış, müvekkilin hukukunu olumsuz etkileyecek yanlış mütalaalar vermesine yol açabileceği gibi, avukatlık mesleğine olan güveni sarsacak sonuçlar da doğurabilecektir.

Avukatın, diğer mesleki faaliyetlerde olduğu gibi danışma görevinin yapılmasında da meslek kuralları çerçevesinde hareket etme yükümlülüğü vardır. Bu açılardan büromuz, kurulduğu günden bu yana, yıllardır alanında uzman hukukçulardan oluşan ekibi ile birlikte çalışmalarını sürdürmektedir. Büromuz faaliyet alanları içerisinde, talep edilen hizmet yönünden alanında uzman avukatlarla hukuki danışmanlık, davaların takibi ve her türlü hukuk hizmetin verilmesi ve yürütülmesi aşamasında sizlere en iyi hizmeti vermeyi kendine amaç edinmiştir.

Temel anlayışımız etkili sonuç etkili ve hızlı olarak hukuki hizmetlerin verilmesidir. Gerek yerli ve gerekse yabancı şirketlere, Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, İdare Hukuku, Kentsel Dönüşüm Hukuku, İnşaat Hukuku, İmar Hukuku, İş Hukuku başta olmak üzere genel hukuki konularda dava ve iş takibi ile danışmanlık hizmetleri eksiksiz şekilde sunmaktadır.

Hukuk büromuz tarafından görülmüş ve görülmekte olan dava ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin bazı örnekleri içeren kısa bilgilendirme aşağıdaki gibidir:

  • Ticari şirketlerin günlük faaliyetlerine ilişkin her türlü sorunun cevaplanması,
  • Ana sözleşme düzenlenmesi,
  • Birleşme, Devralma ve Tür Değiştirme işlemleri,
  • Genel kurul, Yönetim kurulu, Müdürlerin faaliyetleri,
  • İç düzenlemeler,
  • Şirketi ilgilendiren tüm sözleşmelerin hazırlanması ve yorumlanması,
  • Personel istihdamı,
  • Mal ve hizmet alımı gibi konularda hukuki danışmanlık hizmetleri,
  • Vergisel sorunlarda şirketlerin mali müşavirleri ile iş birliği içinde dava ve takip işlerinin yürütülmesi